TASARIM

Anasayfa/TASARIM

Gelişen teknolojilerle birlikte insanların yaşam tarzlarında belli değişiklikler olmuştur. Buna paralel olarak mimari yapıların farklı tarzlarda şekillenmesi, çalışma ortamlarının değişmesi, tasarımcıların dizaynlarında sıra dışı çizgilerin dışına çıkması ve en önemlisi enerji kaynaklarının dikkatli kullanılması gibi konular öncelik kazanmıştır. Enerji kullanımı, sağlık, estetik ve güvenlik açısından en önemli bilimlerden biri olan aydınlatma tekiği diğer adıyla aydınlatma tasarımı da önem kazanmıştır.
Aydınlatma tasarımı ve projelendirmesini yaparken dikkat edilen konular;

1-Mekânın yapısal özellikleri; Ne amaçla kullanılacağı, Boyutları, Tavan yapısı, Duvar, Tavan gibi yüzeylerin renkleri ve yansıtma özellikleri,
2-Sağlık
3-Ekonomik olması
4-Estetik olması
5-Montaj kolaylığı
6-Güvenlik
7-Müşteri profili ve bütçe..

Genel olarak mimari planın yapısına göre ön çalışma yapılan projeler, mimari grupla ve işverenlerin fikirleri ve istekleri doğrultusunda yeniden ele alınıp, aydınlatma armatür seçimleri yapılmaktadır. Armatürlerimizin ışık verilerinin bulunduğu RELUX ve DIALUX gibi profesyonel aydınlatma hesap programları kullanılarak yapılan hesapların sonuçlarına bakılarak projede aydınlatma armatür yerleri belirlenmektedir. Bu esnada armatürlerin yapıya uygunlukları da kontrol edilmektedir.

Tüm şartlar sağlandıktan sonra uygulama projeleri son haline getirilmekte ve bütçeler oluşturulmaktadır.

Kullanım amacı, estetik, montaj kolaylığı, sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu ve maliyet detayları göz önünde bulundurularak hazırladığımız mimari aydınlatma projelerin tasarım aşamaları:

Mimari firma, proje yöneticisi ( ve/veya yatırımcı ) grupların katılacağı toplantıda;  Tarafımıza sunulacak genel mekân yapısını içeren bilgiler doğrultusunda, ihtiyaçlarının ve taleplerin belirlenmesi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve çalışma sisteminin karşılaştırılması

Aydınlatma stratejisinin oluşturulması

Ön tasarım fikirlerinin, örnek çizimler ve görünüşlerle birlikte mimari gruba sunulması

Yorumlar doğrultusunda, ön konsept çalışmasının tamamlanması ve bir sonra ki aşamaya geçebilmek  için .pdf dosyası olarak onaya sunulması

Uygulama projesi öncesinde ön etüd çalışmaları ve belirlenmiş ve değerlendirilmiş, mimari grubun onayını almış bilgilerin geliştirilmesi

Aydınlatma hesaplarının yapılması

revize dokümanların ve ön tasarım fikirlerinin, örnek çizimler ve görünüşlerle birlikte,  sonraki aşamaya geçilebilmesi için mimari gruba onaya sunulması

Şematik konsept projenin alınan kararlar ve görüşler sonunda, onayları alındıktan sonra,  kesin proje şekline dönüştürülmesi ve uygulama projesine baz oluşturmasının sağlanması.

Aydınlatma hesaplarının kontrol edilip, güç, açı vs gibi referans değerlerin kesinleştirilmesi

Mimari ekibe,  detayların hazırlanması/ revize edilmesinde teknik destek verilmesi

Aydınlatma kontrol stratejisinin belirlenmesi

Elektrik grubunun projelendirme yapması için, armatürlerin teknik bilgilerinin hazırlanması

Şartname dökümanlarının oluşturulması

Tasarim Design@Dark Lighting
Tasarim Design@Dark Lighting
Tasarim Design@Dark Lighting
Tasarim Design@Dark Lighting
Tasarim Design@Dark Lighting